6/2/09

hermenèutica literària

.


Aquesta cançó és per dir
Que no et trobo gens en falta
I quan me´n vaig a dormir
Amb la mà dreta ja em basta
Que si tinc els ulls humits
És que hi tinc una lleganya
I si no surto de nit
És perquè vaig curt de pasta.
Els amics que compartim tots t´enganyen
Sóc un home nou
Mai he estat millor
I no saps quant m´estalvio en trucades.
No t´enyoro, nena.
Aquesta cançó és per dir
Que si de res no en tinc ganes
No ets pas tu, sinó l´edat,
Que als trenta anys això ja passa,
Que l´anell que em vas donar
El guardo perquè el vull vendre
I la teva foto al llit
No he tingut pas temps de treure-la.
Els amics que compartim tots t´enganyen
Sóc un home nou
Mai he estat millor
I no saps quant m´estalvio en trucades.
No t´enyoro, nena.
Els amics que compartim tots t´enganyen
No estic deprimit
I si estic tan prim
És perquè ara em bec la llet descremada.

a) Digues amb què ha canviat recentment la vida del "jo poètic"

b) Amb què ha canviat la vida pel protagonista de la cançó des d'aquest fet?

c) Creus que si el protagonista està prima és per la llet descremada?

d) Què creus que diuen els amics quan diu que "tenganyen?"