17/7/09

Un dia, un escriptor va fer un discurs per inaugurar una fira...Un dia, un escriptor va fer un discurs per inaugurar una fira. En aquest discurs, l'escriptor va analitzar la situació cultural del seu país. El discurs cità alguns dels autors i fets més importants d'aquest cultura al mateix temps que reflexionava sobre com havia de ser el seu discurs.

A partir del text, explica:

a)Com creus que han de ser els discursos segons l'autor?

b)Què vol dir l'autor quan afirma que "les llengües i les literatures no haurien de rebre mai el càstig de les estratègies geopolítiques, però el reben ben fort"? Argumenta la teva resposta amb algun exemple.