12/10/08

Reflexionem sobre l'escriptura

En aquesta presentació, trobareu un recull de fragments on hi ha diversos errors típics de puntuació, d’ordre dels components, de pronoms o de cohesió en general.

Puntuació i expressió
View SlideShare presentation or Upload your own.