14/5/08

Dialectologia a través de la música/ català nord-occidental

Los Draps. Cultura popular
Procedència de l'intèrpret: Pena-roja de Tastavins (Matarranya)Cultura Popular

Veus la vida passar
quan te n'acates que la vida és una injustícia social.
Que per la llengua te toque lluitar,
a Galiza, Euskal Herria i als Països Catalans,
i per què?


Perquè s'aproven les normes
des de les corts espanyoles.
Te pressionen i t'imposen
l'espanyol a les escoles.
Les llengües minoritzades
no moren fan resistència.
Català, Asturià, Gallec,
Aragonès i Euskera.


Hi ha coses més alarmants,
que l'asturià i l'aragonès encara no són oficials.
I que a la Franja poc adelantat
està lo nostre ensenyament,
l'educació en català,
i per què?


Perquè s'aproven les normes
des de les corts espanyoles.
Te pressionen i t'imposen
l'espanyol a les escoles.
Les llengües minoritzades
no moren fan resistència.
Català, Asturià, Gallec,
Aragonès i Euskera.


Oh... cultura popular,
les llengües mortes resistint la invasió cultural.
Oh... cultura popular,
la nostra llengua és una peça d'unitat.
Oh... cultura popular,
les llengües mortes resistint la invasió cultural.
Oh... cultura popular,
la nostra llengua és una peça d'unitat.
i per què?


Perquè s'aproven les normes
des de les corts espanyoles.
Te pressionen i t'imposen
l'espanyol a les escoles.
Les llengües minoritzades
no moren fan resistència.
Català, Asturià, Gallec,
Aragonès i Euskera.