23/5/07

autoaprenentatge

índex de reursos de formació per internet
UB web
http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/vincle2.htm...................................................................................

gramàtica bàsicahttp://www.ub.es/slc/autoaprenentatge/gramatik/

fitxes per treballar l'accentuació i dubtes freqüents
http://www.ub.es/slc/ffll/fitxes/indexfitxes.html

Inter_cat curs de català amb exercicis. Recomanable per a nouvinguts. Nivell bàsic

Dictats en lína Pots fer dictats de tots nivells.


Gramàtica de la llengua catalana. De l'IEC (Institut Estudis Catalans) Molt complet