28/2/07

diccionaris

Enciclòpèdia catalana

Diccionari de la llengua catalana medieval
http://www.iecat.net/faraudo/

Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC)
http://pdl.iec.es/entrada/diec.asp

Diccionari Dídac (infantil i amb alguns camps semàntics visuals)
http://www.grec.net/cgibin/escolx.pgm

Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC) (amb verbs conjugats)
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

Diccionari català-valencià-balear (DCVB)
http://dcvb.iecat.net/

Termcat. Centre de terminologia
http://www.termcat.cat/termgia/termnorm/index_a.html

Diccionari per categories gramaticals i altres opcions
http://visca.com/dr

Cercar en les definicions del DIEC
http://visca.com/dr/search.cgi

Diccionari descriptiu del IEC (cal registrar-se)
http://dcc.iecat.net/ddlc/index.asp

Diccionari multilingüe
http://www.grec.net/cgibin/mlt00.pgm

Diccionari català-occità
http://membres.lycos.fr/occitancatala/

Diccionaris especialitzats
http://www.uib.es/secc6/slg/gt/diccio_especialitzats/index.html

Diccionari de medicina
http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm

Diccionari de sinònims i antònims
A la xarxa no hi ha res que sigui digne. L'únic que intenta assemblar-s'hi és el de l'acadèmia valenciana, però té moltes mancances i no troba gairebé res.
http://www.racv.es/diccionari/sinonimos.html

Diccionari invers
http://www.dilc.org/

Diccionari pràctic i complementari de la llengua catalana
http://webs.racocatala.cat/dicpracom/